Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN IN OFFSET

Chia sẻ

ĐÀO TẠO / ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU / Tin nổi bật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN IN OFFSET

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN IN OFFSET

———————————————————————————————————–

HỌC VIỆN PRINTMEDIA VIETNAM 

PRINTMEDIA ACADEMY VIETNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG

 

            Tên chương trình:         QUẢN ĐỐC CHẾ BẢN
            Trình độ đào tạo:          QUẢN LÝ CẤP TRUNG
            Ngành đào tạo:              IN OFFSET
            Mã ngành:                     PAV-022022
            Hình thức đào tạo:        Giảng dạy Trực tiếp, thực tập tại máy và hướng dẫn Online
            Văn bằng tốt nghiệp:   Chứng nhận hoàn thành

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ quản lý bộ phận chế bản có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao về ngành In, đặc biệt là qui trình chế bản In offset và in bao bì; có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất In; có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tổ chức. 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC:

    • Kiến thức nền tảng về Quản trị sản xuất in, quản lý nhà máy In.
    • Kiến thức mới, giúp người học tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực chuyên môn công đoạn chế bản và liên quan, phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo hướng tiếp cận hiện đại, có khả năng ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, giải quyết vấn đề trong hoạt động sản xuất In liên quan đến công đoạn chế bản.
    • Thông qua trao đổi học thuật và chuyên môn giúp học viên đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm, phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
    • Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống, dự án sản xuất – kinh doanh trong doanh nghiệp In – Bao bì.

2. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

A. KIẾN THỨC QUẢN LÝ CHUNG

2.1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT IN, QUẢN LÝ NHÀ MÁY IN.

     • Kỹ năng quản lý
     • Tận dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực
     • Giải quyết vấn đề linh hoạt
     • Quản trị sản xuất

2.2. KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP

     • Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất
     • Phân tích, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau để đề ra các giải pháp trong sản xuất.
     • Khả năng tư duy công nghệ và có hệ thống.
     • Phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện thể chất và thái độ làm việc chuyên nghiệp, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển năng lực hội nhập quốc tế, năng lực học tập suốt đời.
     • Hình thành ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

2.3. KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC

     • Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả.
     • Khả năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh dưới nhiều hình thức.
     • Khả năng giao tiếp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các nguồn lực.

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

2.4. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN

     • Kiểm tra trước khi sản xuất 
     • Kiểm tra trong quá trình sản xuất (kiểm soát quá trình)
     • Kiểm tra sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất

2.5. ÐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SAU IN

     • Xác định các quy cách của sản phẩm
     • Sản xuất mẫu thử và kiểm tra trước khi gia công sau in
     • Kiểm tra đánh giá chất lượng tờ in, các vật liệu thành phẩm trước khi gia công 

2.6. TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SAU IN

2.7. QUẢN LÝ THIẾT BỊ

     • Quy trình vệ sinh thiết bị định kỳ
     • Bảo dưỡng định kỳ
     • Bảo dưỡng phòng ngừa

C. TỔNG KẾT

     • Tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm sau in theo điều kiện cụ thể tại Công ty.
     • Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ.
     • Áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

90 tiết (kéo dài 4 tuần). Trong đó: học lý thuyết tại xưởng với GV 45 tiết, thực hành 30 tiết, làm đồ án với sự hỗ trợ của GV 15 tiết.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

    • Cán bộ quản lý bộ phận chế bản (quản đốc, phó quản đốc, Trưởng Phó Xưởng, trưởng phó Phòng, các cán bộ được quy hoạch vào vị trí quản lý cấp trung)
    • Các Kỹ thuật viên chủ chốt
    • Các cán bộ phòng kinh doanh, kế hoạch sản xuất, vật tư chưa được đào tạo chuyên môn

5. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN

    • PGS. TS. NGÔ ANH TUẤN
    • Các chuyên gia của Học viện PrintMedia Việt Nam: Nguyễn Thái Dũng, Trần Thanh Hà, Chế Quốc Long, Nguyễn Mạnh Huy, Cao Xuân Vũ.
    • Các cán bộ kỹ thuật lành nghề tham gia hỗ trợ giảng dạy

Không có bình luận

Bình luận