Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH IN NGÀY 02/03/2023

Chia sẻ

TIN TỨC

NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH IN NGÀY 02/03/2023

NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH IN NGÀY 02/03/2023

Vào ngày 02 tháng 03 năm 2023, tại Phòng họp Văn phòng số 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội in TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo (Trường Trung Cấp Sài Gòn 3, Khoa In – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, Học viện Print Media Việt Nam) và các chuyên gia là Hội viên của Hội In TP.HCM.

Ông Ngô Anh Tuấn nêu rõ mục đích của cuộc họp:
– Tìm cách hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu và đào tạo ngành in làm tốt nhiệm vụ của mình.
– Liên kết nguồn lực của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học để làm nòng cốt cho việc thành lập Trung tâm hỗ trợ Ngành in trực thuộc Hội in TP.HCM.

Các đại biểu đã bàn bạc và thống nhất các nội dung sau:
1. Tình hình ngành in đã phát triển khá nhanh trong thời gian qua, nhiều quy trình công nghệ và máy móc thiết bị đã trở nên lạc hậu, vì vậy cần phải xem lại chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật ngành in bởi vì đây là nền tảng phát triển nguồn lực của ngành in.
2. Hội in sẽ thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo dùng để hoạt động với 2 mục đích: (1) Xây dựng chương trình đào tạo cho công nhân kỹ thuật ngành in. (2) Hỗ trợ thêm cho học sinh, sinh viên hoặc giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Bước đầu ngân sách sẽ do Hội in TPHCM cấp và sau đó là vận động các doanh nghiệp.
3. Các đơn vị Khoa in Truyền thông, trường trung cấp nghề Sài Gòn 3, học viện PrintMedia Việt Nam và các chuyên gia có uy tín tại các nhà in sẽ cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo này, dự kiến sẽ hoàn tất Chương trình đào tạo này trong tháng 6 năm 2023. Kinh phí tài trợ cho việc xây dựng chương trình đào tạo sẽ do BCH Hội in quyết định trong phiên họp sắp tới.
4. Hội in sẽ có kế hoạch truyền thông để kêu gọi cộng đồng ngành in hỗ trợ thêm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực qua các buổi làm việc, cụ thể là việc xây dựng chương trình và đào tạo phải căn cứ trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
5. Hội cũng kêu gọi các đơn vị đào tạo hỗ trợ nhau về nguồn lực: giáo viên, về cơ sở vật chất và chia sẻ tài nguyên giáo dục…. Việc này đã được các đại biểu tham dự đồng thuận.
6. Để công việc tiến hành thuận lợi, Hội in đề cử Ông Nguyễn Mạnh Huy (Giám đốc nhà in báo Thanh Niên) là người điều phối các nguồn lực đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua trung tâm tư vẫn hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Hội. Trung tâm này sẽ cử người trực thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng Hội in. Các doanh nghiệp in nào có nhu cầu tư vấn sẽ đăng ký trước cho thư ký Hội để sắp xếp lịch làm việc.
7. Phải thực hiện nhanh phiếu khảo sát các nhu cầu đào tạo của các đơn vị, từ đó mới có số liệu để tổ chức nguồn lực đào tạo cho phù hợp. Trong tuần sau, Hội sẽ tổ chức khảo sát bằng 2 hình thức: (1) Khảo sát online bằng đường Link trực tuyến. (2) Gửi phiếu khảo sát trực tiếp đến tận tay Hội viên. Thời gian tiến hành gửi phiếu khảo hoàn tất trước ngày 11 tháng 03 và thời gian hoàn tất thu hoạch số liệu khảo sát là cuối tháng 3. Sau đó sẽ có buổi họp mặt các đơn vị nghiên cứu đào tạo và giáo viên để tiến hành chuẩn bị nguồn lực cho nguồn nhân lực TP.HCM.
8. Trong thời gian tới bên cạnh việc tổ chức đào tạo công nhân ngành In, Hội cũng sẽ cùng với Khoa In và Truyền thông trong công tác tuyển sinh, giới thiệu những khoá đào tạo về năng suất lao động, 5S…vv của các Công ty Tư Vấn và Đào tạo.

Nguồn: Hội in TPHCM

Bình luận