Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » TIÊU CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT IN – XU HƯỚNG TẤT YẾU (3)

Chia sẻ

CHẤT LƯỢNG / ĐÀO TẠO / IN / TIÊU CHUẨN TRONG NGÀNH IN / TIN TỨC / TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

TIÊU CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT IN – XU HƯỚNG TẤT YẾU (3)

TIÊU CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT IN – XU HƯỚNG TẤT YẾU (3)

Tiêu chuẩn là một tài liệu được xây dựng bởi sự đồng thuận và được chấp thuận của một cơ quan được công nhận. Cung cấp cho việc sử dụng chung, bao gồm các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc điểm cho các hoạt động hoặc kết quả của chúng, nhằm đạt được sự đồng thuận chung. Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật ứng dụng như thế nào trong thực tế?.

Hướng tới sự kiện Vietnam PrintPack online Expo, từ ngày 01-10 tháng 12 năm 2021. Prinma.vn xin giới thiệu bạn đọc loạt bài về về Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất in – xu hướng tất yếu.

Bài 3: Các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nội bộ. Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm của Tiêu chuẩn ISO, các thông số kỹ thuật phổ biến hiện nay như PSO và G7 và quy trình thực hiện để nhận được chứng nhận quốc tế. Cac tiêu chuẩn nội bộ cho từng công ty cụ thể cũng được xây dựng theo các hướng dẫn này.

Tiêu chuẩn là một tài liệu được xây dựng bởi sự đồng thuận và được chấp thuận của một cơ quan được công nhận. Cung cấp cho việc sử dụng chung, bao gồm các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc điểm cho các hoạt động hoặc kết quả của chúng, nhằm đạt được sự đồng thuận chung trong một số trường hợp nhất định.

ISO (Organisation for Standardisation) là gì?

Tiêu chuẩn là một quy trình chính thức được cơ quan quản lý xem xét và chấp nhận. ISO là nhà phát triển và xuất bản các Tiêu chuẩn Quốc tế lớn nhất thế giới. Đây là một mạng lưới các viện tiêu chuẩn của 163 quốc gia, tạo thành cầu nối giữa khu vực công và tư nhân. Tiêu chuẩn in là định nghĩa các giá trị mục tiêu và dung sai của quy trình tối ưu cho công nghệ và điều kiện sản xuất. Tiêu chuẩn cung cấp một kết quả trung bình tối ưu liên quan đến những hướng dẫn – nó không thể phản ánh mọi biến số.

Hoạt động theo tiêu chuẩn, không chỉ các kết quả đáp ứng các yêu cầu do tiêu chuẩn xác định, mà tất cả các quá trình phải được kiểm soát, có thể đo lường được và có thể lặp lại. Quy trình kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể trong quá trình chế bản, qua nhiều lần chạy các bản hiệu chỉnh. Để đạt được chất lượng tốt nhất có thể, cần phải kiểm tra kết quả in thường xuyên.

TIÊU CHUẨN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ISO 12647-2 cho in offset 4 màu

Tiêu chuẩn này được giới thiệu vào năm 1995, để giải quyết vấn đề kiểm soát quá trình tách màu, các bản in thử và in sản lượng đối với offset cuộn và tờ rời. Nó xác định dữ liệu đến và cách dữ liệu này được chuyển đổi trên bản in và kết quả của mực in trên giấy. Mục tiêu của tiêu chuẩn này KHÔNG phải là tiêu chuẩn hóa các vật liệu như giấy, mực, máy in, cao su, nó sự khác biệt giữa các yếu tố xác định (ví dụ: quy trình in) và không xác định (mực in).

Những thông số được chỉ định trong ISO 12647-2:

 • Năm loại giấy khác nhau với tọa độ CIELAB
 • Tọa độ màu sơ cấp (CMYK), CIELAB và dung sai cho năm loại giấy.
 • Tọa độ màu thứ cấp (RGB) cho năm loại giấy.
 • Tham chiếu giá trị tone và dung sai cho năm loại giấy
 • Định nghĩa chênh lệch vùng tông trung gian.
 • Giá trị CMYK để sử dụng trong các ô cân bằng xám.
 • Màu chính và dung sai thay đổi TVI trong quá trình in.

Những gì không được chỉ định trong ISO 12647-2:

 • Mật độ tối ưu cho các loại giấy khác nhau.
 • Giá trị CIELAB cho cân bằng xám.
 • Giá trị giấy từ các nhà cung cấp cụ thể.
 • Giá trị mực in từ các nhà cung cấp cụ thể.
 • Thông số kỹ thuật bản in từ các nhà cung cấp cụ thể.
 • Bất kỳ loại phụ gia cụ thể hoặc vật liệu liên quan đến in ấn khác.

Tiêu chuẩn ISO xác định các kết quả đo cần đạt được, nhưng không xác định các thông số kỹ thuật hoặc phương pháp để đạt được chúng.

Thông số kỹ thuật, Hiệu chuẩn & Thực hiện

Một đặc điểm kỹ thuật không phải là một tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật in cung cấp hướng dẫn và khuôn khổ để làm việc với các tiêu chuẩn.

Hai thông số kỹ thuật in quan trọng nhất là Fogra 39 từ Đức (được sử dụng trong PSO) và GRACoL® của IDEAlliance®, Hoa Kỳ. Cả hai đều bao gồm các bộ dữ liệu mô tả đặc tính dựa trên sự diễn giải từ tiêu chuẩn ISO 12647-2. Fogra/bvdm và IDEAlliance cung cấp tài liệu, công cụ và yêu cầu đối với việc tuân thủ đặc điểm kỹ thuật, nhưng mỗi loại có một cách tiếp cận khác nhau để hiệu chuẩn và đo lường.

PSO (Process Standard Offset)

PSO là một hệ thống để thực hiện (không phải là mô tả), được phát triển vào năm 1980, bởi Fogra cho bvdm (German printers association). Tiêu chuẩn này hiện có nguồn gốc từ ISO 12647- 2, và là cách diễn giải khắc phục được một số thiếu sót của tiêu chuẩn và cung cấp hướng dẫn thực tế cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Sau khi máy in đã triển khai PSO thành công, họ có thể đăng ký chứng nhận ISO 12647-2. PSO sử dụng nguyên tắc hiệu chỉnh TVI để đảm bảo tầng thứ ổn định. Nó cũng sử dụng một số bộ dữ liệu mô tả đặc tính dựa trên các bản in thử nghiệm trên các loại giấy thông dụng. Gamut màu lớn nhất có thể đạt được trên giấy tráng phủ (không lignin) bằng cách sử dụng dữ liệu đặc tính Fogra 39. Các màu cơ bản hoàn toàn tuân theo ISO 12647-2 AMD 2007, và trong khi các màu thứ cấp hơi khác so với tiêu chuẩn.

Các yêu cầu để phù hợp với Fogra 39 (được sử dụng trong PSO)

 • Giá trị CIELAB và giá trị độ bóng của các loại giấy phải nằm trong dung sai cho phép.
 • Giá trị gia tăng tầng thứ phù hợp ở các ô 40%, 70% và 80%.
 • Phù hợp với mức tối đa của CMY ở ô 40%.
 • Kiểm soát sự thay đổi trong quá trình chạy máy in.
 • Tất cả các giá trị khác trong ISO 12647-2 chỉ mang tính thông tin và không ảnh hưởng đến tiêu chí đạt/không đạt đối với việc tuân thủ tiêu chuẩn.
 • Trong thực tế, các phép đo mật độ được thực hiện trong quá trình chạy máy in để kiểm soát quá trình. Các giá trị mật độ được lấy từ bài mẫu cần được kiểm tra đúng với các giá trị CIELAB CMYK theo ISO 12647-2.

Hình 1: Mô tả các tham số của PSO

GRACoL® (General Requirements and Applications for Commercial Offset Lithographics.)

Phiên bản thứ bảy của thông số kỹ thuật GRACoL (GRACoL 7 hay G7) bao gồm, file dữ liệu đặc tính dựa trên phiên bản beta ban đầu của tập dữ liệu Fogra 39, được điều chỉnh để phù hợp với “đường cong mật độ in trung tính” (NPDC= Neutral Print Density Curve) và định nghĩa cân bằng xám do G7 xác định. Mặc dù được ràng buộc chặt chẽ với ISO 12647-2, các đường cong NPDC của GRACoL 7 không phải là một phần của tiêu chuẩn ISO, nó dựa trên đặc điểm kỹ thuật G7® độc lập với thiết bị.

NPDC là trái tim của G7, được hình thành bằng cách phân tích tông màu trung tính của in offset thương mại theo tiêu chuẩn ISO, sử dụng quy trình CTP thay vì CTF. G7 xác định cấu tạo thang độ xám và phương pháp hiệu chuẩn có thể điều chỉnh bất kỳ thiết bị CMYK nào, để mô phỏng thang độ xám của G7. GRACoL 7 sử dụng bốn đường cong để cung cấp sự phù hợp trung tính về hình ảnh giữa các hệ thống hình ảnh khác nhau, cho phép màu xám trung tính được chia sẻ giữa các thiết bị in hoặc thông số kỹ thuật khác nhau, khi không có sự bổ hỗ trợ của quản lý màu. GRACoL 7 có thể được coi là hiện thực hóa của Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 10128 mới cho “Hiệu chuẩn trung tính”. Nhưng với một số ưu điểm không được đề cập trong ISO 10128, màu sắc trung tính cụ thể được chia sẻ rõ ràng, cân bằng xám tương đối trên giấy, thiết bị và điều chỉnh dải tầng thứ tự động độc lập. Một ưu điểm chính của G7 so với Near Neutral Calibration tính được mô tả trong ISO 10128 là NPDC. Cân bằng xám và phương pháp hiệu chuẩn là giống nhau đối với bất kỳ công nghệ hình ảnh nào, bất kể chất vật liệu, pigment, công nghệ tram, v.v. Điều này có nghĩa là G7 có thể được áp dụng cho bất kỳ kỹ thuật in nào mà không cần thay đổi. (ít nhất là ở các khu vực hình ảnh màu xám trung tính), với màu nền tương tự và mật độ trung tính tối đa.

G7 được sử dụng rộng rãi ở Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và một số nơi khác, được thiết kế cẩn thận để tuân thủ tiêu chuẩn ISO 12647-2 khi áp dụng cho in offset thương mại. Phương pháp kiểm soát quá trình và hiệu chuẩn G7 thay thế các giá trị TVI riêng biệt bằng một cân bằng xám duy nhất và nhắm đến mục tiêu là NPDC. Các đường cong CTP được điều chỉnh để đạt được NPDC, xác định trước cho thang màu xám cân bằng CMY và thang đo màu K. IDEAlliance không còn chỉ định TVI, mật độ tông nguyên của mực (SID) hoặc mục tiêu độ tương phản in. IDEAlliance luôn công nhận giá trị của TVI như một công cụ kiểm soát quá trình và đề xuất kết hợp các mục tiêu G7 được tiêu chuẩn hóa và các mục tiêu TVI tùy chỉnh (do người dùng xác định) làm phương pháp tiếp cận kiểm soát toàn bộ quá trình.

Những gì được chỉ định trong GRACoL:

 • Tọa độ CIELAB của các màu cơ bản (CMYK) theo loại giấy.
 • Tọa độ CIELAB các màu thứ cấp (RGB) theo loại giấy
 • G7 NPDC
 • Cân bằng xám G7

Những gì được chỉ định trong G7:

 • Đường cong mật độ in gần trung tính cho cân bằng xám.
 • Đường cong mật độ in gần trung tính cho thang mực đen K.
 • Giá trị mục tiêu cân bằng xám CIELAB tương đối trên giấy.

Những gì không được chỉ định trong phương pháp hiệu chuẩn G7:

 • Dung sai gia tăng tầng thứ
 • Mật độ tối ưu cho các loại giấy khác nhau để đạt được giá trị ISO CIELAB cho CMYK.

Hình 2: Testform của G7

THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN HÓA

Việc thực hiện tối ưu hóa quy trình, tiêu chuẩn hóa và chứng nhận là một quy trình gồm 3 phần.

Hình 3: Quy trình thực hiện Tiêu chuẩn hóa

Các bước kiểm tra và tuân thủ

  • Xem xét các thủ tục và kiểm tra preflight để kiểm tra dữ liệu nhận dược và đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác (PDF X/3).
  • Tạo profile và cân chỉnh hệ thống in thử, màn hình theo ISO 12647-2.
  • Đảm bảo hệ thống CTP được bảo trì chính xác và thiết lập đúng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, kiểm tra tính đồng nhất của bản CTP. Ghi bản và hiện bản được kiểm soát là điều cần thiết để duy trì chất lượng cao và có thể lặp lại trong sản phẩm in cuối cùng. Bản in phải được ghi chính xác các hình ảnh mong muốn với các đường cong bù trừ tầng thứ đúng với máy in. Đặt một dải thang kiểm tra trên mỗi bản (đặt chúng ở vị trí nẹp bản nếu không thể đưa chúng vào vùng hình ảnh).
  • Đánh giá hiệu suất chất lượng máy in bằng các test form (ví dụ: GAFT, Altona Test Suite…). Xác định kích thước tram tối thiểu có thể tái tạo trên tất cả các máy in. Bất kỳ sự bất thường nào trên máy in cần được sửa chữa. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra để đảm bảo máy in đang in theo đúng thông số kỹ thuật.
  • Đánh giá các thiết bị đo và hiệu chuẩn chúng. Đánh giá xem nhân viên có được đào tạo và thông báo đầy đủ để sử dụng tất cả các công cụ phần mềm và phần cứng một cách chính xác hay không. Tất cả các thủ tục, quy trình làm việc phải rõ ràng và được truyền đạt đầy đủ cho nhân viên.

Hình 4: Luôn xem xét, đo bản in kỹ lưỡng sau mỗi lần điều chỉnh

Các bước đánh giá in thử

  • Các bản in đã tuyến tính là cơ sở để đánh giá đường đặc tính in. Đo điểm tram trên bản bằng dải thang kiểm tra và máy đo bản (những công cụ này cho phép xác định liner của bản in, thực hiện các đường cong bù tầng thứ). Bản in đã hiệu chỉnh, cho phép xác định các đặc tính in của máy in ở một điều kiện in nhất định (bao gồm giấy, mực và cao su).
  • Chạy in thử lần 1 được sử dụng để đánh giá đường đặc tính in. Tạo profile khi máy in còn ấm và ở trạng thái ổn định, vì điều này sẽ xác định độ chính xác của quá trình và những dung sai có thể đạt được một cách nhất quán. In khoảng 3000 tờ mỗi loại giấy với dung sai mật độ tối thiểu và không bị đúp nét, mờ hoặc nhòe.
 • Chạy bộ bản in được tuyến tính trong điều kiện in tiêu chuẩn đến giá trị L*a*b* và độ tương phản in được chỉ định trong tiêu chuẩn. Đo độ đồng đều trên các tờ, lấy giá trị L*a*b* và cân bằng xám để điều chỉnh cho đến khi độ lệch giữa các khoảng phím mực càng nhỏ càng tốt. Khi mật độ ổn định, hãy in 500 tờ ở tốc độ sản xuất để xác định cá biến đổi trong chu kỳ của quá trình in. Có thể TVI mục tiêu của tiêu chuẩn sẽ không thể đạt được, vì bản in đã tuyến tính.
 • Xác định mật độ in chính xác để đạt được giá trị L*a*b* theo ISO.
 • Chờ 2-6 giờ để mực khô rồi đo lại. Phân tích các tờ được lấy mẫu trong toàn bộ quá trình in và đánh giá hiệu chỉnh cần thiết cho các giá trị tone. Đo mật độ, L*A*B* và TVI của tờ in.
 • Đo 20 mẫu (từ đầu, giữa và cuối của quá trình chạy 500 tờ in) để xác định đường đặc trưng in. Đo vùng 40% của các màu CMYK và xác định sự khác biệt về TVI giữa tờ in thử nghiệm và thông số tiêu chuẩn hướng đến. (Tông 40% được sử dụng vì nó là vùng trung gian và ảnh hưởng lớn nhất đến TVI.) Nếu độ lệch giữa TVI của máy in và các vùng tông vượt quá dung sai của tiêu chuẩn, thì các đơn vị in cần bảo trì sửa chữa để đưa chúng trở lại hoạt động trong dung sai cho phép.Tính trung bình kết quả của các giá trị tông đo được: Điều chỉnh hiệu chuẩn bản in nếu cần. Nếu có sự bất thường trên tờ in (ví dụ: một màu không đồng nhất) thì lúc này cần điều chỉnh máy in chứ không phải profile. Nhập giá trị chính xác vào RIP.
 • Tạo đường cong hiệu chỉnh bản in trong điều kiện in kết hợp với giấy và mực.
 • Tạo dữ liệu bản in mới, làm bản in chứng nhận.
 • Kiểm tra đường cong của bản in (mới)
 • Xuất bộ bản mới với đường đặc tính in mới. Thực hiện đo bản.
 • Kiểm soát in lần chạy in kiểm tra thứ 2 để kiểm tra độ chính xác sau khi đã hiệu chỉnh ở bản in. Rửa cao su giữa các lần in và in 3000 tờ cho mỗi loại giấy.
 • Phân tích tờ in kiểm tra lần 2. Đánh giá các khuyến nghị hiệu chỉnh cho các giá trị tầng thứ. Đảm bảo rằng các đường cong bù trừ được áp dụng chính xác và các đường cong TVI phù hợp với thông số kỹ thuật của loại giấy tương ứng trong ISO 12647-2.
 • Kiểm tra xem các giá trị L*a*b* của ở vùng tông nguyên có nằm trong phạm vi của Delta E cho phép hay không so với các giá trị mục tiêu L*a*b* của loại giấy tương ứng trong ISO 12647-2.
 • Để 2-6 tiếng cho lớp mực khô hoàn toàn và đo lại. Có thể cần lặp lại sự điều chỉnh từ bước 6 đến 12 để có một tờ in đạt chất lượng.

Hình 5: Xem xét và đánh giá tờ in kỹ lưỡng sau mỗi bước thử nghiệm.

Chứng nhận kết quả in

Thực hiện các bước 8-12 và in khoảng 2000 tờ mỗi loại giấy (hoặc theo quy định của tổ chức chứng nhận đang được sử dụng).

Mấu chốt đạt được chất lượng và năng suất bền vững là đánh giá thường xuyên quá trình.

 • Chỉ thực hiện các đường cong bù trừ trên bản in mới, dựa trên dữ liệu được kiểm soát và các điều kiện in đạt chuẩn. Không điều chỉnh các đường cong của bản in để bù trừ cho máy in ở tình trạng kém.
 • Đặc tính hoá máy in và máy ghi cần được thực hiện thường xuyên để theo dõi sự ổn định. Sau khi bảo trì máy móc hoặc thay đổi vật liệu có thể ảnh hưởng đến quá trình tái sản xuất.
 • Thay đổi đối với một yếu tố có thể ảnh hưởng đến màu sắc hoặc năng suất. Chỉ thay đổi một yếu tố duy nhất tại một thời điểm. Sẽ khó hơn nhiều để lấy lại sự kiểm soát quy trình nếu nhiều yếu tố bị thay đổi đồng thời.

Như vậy, các bạn đã biết cốt lõi các tiêu chuẩn và mô tả về cách thức thực hiện. Như chúng tôi đã đề cập ở phần 1 “Chứng nhận trong in ấn đang ngày càng được khách hàng tin tưởng và là một yêu cầu của khách hàng với các nhà in”. Thật tuyệt vời, khi các bạn đạt được chứng nhận ISO – 12647, PSO hay G7, đó sẽ là một tấm vé cho bạn bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhưng nếu quy mô và nhu cầu của Công ty bạn chưa cần các chứng nhận quốc tế. Vậy có cần phải xây dựng tiêu chuẩn không?. Câu trả lời là rất cần thiết

Tiêu chuẩn về bản chất, là sự thống nhất các biện pháp, các quy trình và thông số hoạt động trong chuỗi sự kiện sản xuất của bạn. Nó rất cần thiết để bạn có thể kiểm soát định lượng hay số hóa quy trình sản xuất của mình. Cũng cho phép chúng ta xác định lỗi phát sinh từ đâu trong quy trình này và đưa ra kế hoạch khắc phục và phòng tránh.

Khi chưa có nhu cầu, hoặc chưa đủ điều kiện, bạn cũng cần phải có tiêu chuẩn để duy trì hoạt động sản xuất ổn định, chẳng hạn như, kiểm soát được máy in hoạt động liên tục và ổn định, đó cũng đã là một thành công đáng ghi nhận, để thúc đẩy hệ thống của bạn hoạt động trơn tru và hạn chế lỗi. Tiêu chuẩn ở mức độ này được gọi chung là tiêu chuẩn thực tế hay Tiêu chuẩn nội bộ.

Tất nhiên, các tiêu chuẩn nội bộ cũng được xây dựng với quy trình như trên, theo những khuyến cáo và thông số kỹ thuật yêu cầu của PSO, G7…, hoặc tùy theo mục đích bạn hướng tới. Khi hệ thống hoạt động ổn định và được duy trì thường xuyên, việc tiết tới đạt được giấy chứng nhận quốc tế chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiêu chuẩn hóa đem đến lợi ích trước hết cho chính nội bộ công ty bạn, không còn sự tranh cãi giữa các bộ phận, sản xuất linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí vì không còn những sai hỏng cũng như giảm lượng vật tư hao phí. Với khách hàng, những chuẩn mực đầu vào mà khách hàng cung cấp cho công ty về định dạng dữ liệu giúp việc kiểm ta nhanh và hạn chế phải sữa chữa. Nâng cao năng lực và sự tự tin của nhân viên, được sự tín nhiệm của khách hàng vì ít mắc lỗi hơn. Quan trọng hơn Tiêu chuẩn hóa cho phép bạn có thể lập lại chất lượng hàng ngày với sự nhất quán cao.

Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp in ở Việt Nam, chưa đạt được các chứng nhận về Tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn là những nhà cung cấp cho các công ty tiêu dùng. Miễn là họ chứng minh quy trình làm việc của mình được kiểm soát trong từng bước công việc, đảm bảo sản xuất sản phẩm trong giới hạn dung sai mà khách hàng đề ra. Nhưng, việc này chỉ có thể là một giải pháp tình huống trong một thời gian nhất định.

Trong xu hướng chung của ngành In, số hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng định lượng là điều tất yếu. Quy trình tự động hóa diễn ra trên toàn bộ lĩnh vực công nghiệp, ngành In cũng vậy. Khách hàng không còn phải đến nơi để ký bài hay xem xét quy trình của bạn, họ có thể làm việc này từ xa. In theo số, không còn là điều xa xôi nữa, nó đã hiện thực hóa trong sản xuất in hiện nay.

63 bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

  Trả lời Báo xấu
 2. you are in reality a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic process in this matter!

  Trả lời Báo xấu
 3. получение медицинской справки

  Trả lời Báo xấu
 4. Hurrah! At last I got a blog from where I can actually get helpful data regarding my study and knowledge.

  Trả lời Báo xấu
 5. Awesome! Its really awesome post, I have got much clear idea regarding from this article.

  Trả lời Báo xấu
 6. Why users still use to read news papers when in this technological world everything is accessible on net?

  Trả lời Báo xấu
 7. Fine way of describing, and good article to take data concerning my presentation subject matter, which i am going to convey in institution of higher education.

  Trả lời Báo xấu
 8. I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers except this post is really a nice post, keep it up.

  Trả lời Báo xấu
 9. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

  Trả lời Báo xấu
 10. I was very pleased to find this website. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to check out new stuff on your blog.

  Trả lời Báo xấu
 11. It is not my first time to go to see this site, i am visiting this website dailly and get nice data from here everyday.

  Trả lời Báo xấu
 12. Thank you for some other informative website. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a project that I am simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

  Trả lời Báo xấu
 13. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!

  Trả lời Báo xấu
 14. Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

  Trả lời Báo xấu
 15. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I hope you write again soon!

  Trả lời Báo xấu
 16. What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant designed for new people.

  Trả lời Báo xấu
 17. This is very fascinating, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and sit up for in the hunt for more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks

  Trả lời Báo xấu
 18. What i do not realize is in fact how you’re not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly on the subject of this topic, produced me individually consider it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

  Trả lời Báo xấu
 19. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Trả lời Báo xấu
 20. My spouse and I stumbled over here different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page yet again.

  Trả lời Báo xấu
 21. We stumbled over here from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page yet again.

  Trả lời Báo xấu
 22. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

  Trả lời Báo xấu
 23. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

  Trả lời Báo xấu
 24. What’s up, all is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s actually good, keep up writing.

  Trả lời Báo xấu
 25. For newest news you have to pay a visit web and on web I found this website as a most excellent web site for newest updates.

  Trả lời Báo xấu
 26. Hi there, this weekend is nice in favor of me, since this occasion i am reading this wonderful informative post here at my house.

  Trả lời Báo xấu
 27. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

  Trả lời Báo xấu
 28. I used to be recommended this website via my cousin. I am not positive whether this post is written by way of him as no one else recognise such special approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!

  Trả lời Báo xấu
 29. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

  Trả lời Báo xấu
 30. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in terms of this topic, produced me in my opinion consider it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t interested until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time care for it up!

  Trả lời Báo xấu
 31. Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Want more.

  Trả lời Báo xấu
 32. Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing these things, thus I am going to let know her.

  Trả lời Báo xấu
 33. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  Trả lời Báo xấu
 34. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  Trả lời Báo xấu
 35. We stumbled over here from a different page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

  Trả lời Báo xấu
 36. I’m gone to say to my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis to get updated from most recent reports.

  Trả lời Báo xấu
 37. Appreciation to my father who informed me about this blog, this website is in fact awesome.

  Trả lời Báo xấu
 38. There is definately a lot to know about this subject. I like all the points you made.

  Trả lời Báo xấu
 39. I constantly spent my half an hour to read this website’s articles everyday along with a cup of coffee.

  Trả lời Báo xấu
 40. My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience every day by reading such pleasant posts.

  Trả lời Báo xấu
 41. I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own blog and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

  Trả lời Báo xấu
 42. There is definately a lot to know about this topic. I love all the points you’ve made.

  Trả lời Báo xấu
 43. If some one desires to be updated with most up-to-date technologies then he must be visit this site and be up to date everyday.

  Trả lời Báo xấu
 44. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage that you continue your great job, have a nice holiday weekend!

  Trả lời Báo xấu
 45. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Trả lời Báo xấu
 46. After exploring a number of the blog posts on your website, I honestly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

  Trả lời Báo xấu
 47. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the final phase 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

  Trả lời Báo xấu
 48. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

  Trả lời Báo xấu
 49. Magnificent goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re simply too wonderful. I really like what you’ve got here, really like what you’re stating and the way during which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

  Trả lời Báo xấu
 50. I do agree with all the ideas you have presented for your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for novices. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

  Trả lời Báo xấu
 51. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

  Trả lời Báo xấu
 52. Great article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this publish upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

  Trả lời Báo xấu
 53. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Trả lời Báo xấu
 54. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here. Again, awesome weblog!

  Trả lời Báo xấu
 55. It’s an remarkable piece of writing in favor of all the internet people; they will take benefit from it I am sure.

  Trả lời Báo xấu
 56. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

  Trả lời Báo xấu
 57. Hi Dear, are you truly visiting this site daily, if so after that you will absolutely take nice knowledge.

  Trả lời Báo xấu
 58. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

  Trả lời Báo xấu
 59. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Trả lời Báo xấu
 60. Pretty section of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment or even I fulfillment you get right of entry to consistently rapidly.

  Trả lời Báo xấu
 61. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

  Trả lời Báo xấu
 62. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend!

  Trả lời Báo xấu