Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » TỔNG KẾT KHOÁ ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC (ĐÀO TẠO TÍCH HỢP VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT)

Chia sẻ

ĐÀO TẠO / ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU / Tin nổi bật

TỔNG KẾT KHOÁ ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC (ĐÀO TẠO TÍCH HỢP VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT)

TỔNG KẾT KHOÁ ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC (ĐÀO TẠO TÍCH HỢP VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT)

TỔNG KẾT KHOÁ ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
(ĐÀO TẠO TÍCH HỢP VỚI THỰC TẬP SẢN XUẤT)

Vào ngày 16/04/2022, Học viện PrintMedia Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG các chuyên ngành Chế bản, In và Thành phẩm – Bao bì dành cho 54 học viên là các Phó Giám đốc, Quản đốc, Trưởng xưởng, các cán bộ nòng cốt thuộc diện quy hoạch….thuộc các nhà in Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hình 1 – Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung các chuyên ngành Chế bản, In và Thành phẩm – Bao bì

Đây là lần đầu tiên khoá học được tổ chức theo hình thức “CÙNG HỌC- CÙNG LÀM” được xây dựng theo các kịch bản sư phạm, theo đó các GV sẽ cùng tham gia sản xuất và cùng quyết định các tình huống trong sản xuất với học viên ngay tại xưởng sản xuất.

A. XÂY DỰNG KỊCH BẢN SƯ PHẠM

Để đảm bảo xây dựng kịch bản sư phạm phù hợp với các điều kiện:

 • Khả năng hiểu biết chuyên môn ngành in của người học
 • Kỹ năng thực hành theo mức độ công nghệ-sản phẩm
 • Điều kiện của từng công ty.

Các GV và chuyên gia của Học viện PrintMedia Việt Nam đã đến thăm từng công ty, khảo sát từng doanh nghiệp về các điều kiện nêu trên cũng như các khó khăn, mong đợi của từng công ty.

Qua kết quả khảo sát ban đầu, nhìn chung các công ty đều thiếu đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên ngành; nguồn nhân lực bổ sung chủ yếu từ lao động phổ thông; có quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nhưng chưa có phương hướng và cách thức giải quyết cụ thể.

Hình 2 – Thăm và làm việc tại Xí nghiệp in Hồ Văn Tẩu – Kiên Giang

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Khoá học “CÙNG HỌC-CÙNG LÀM” đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả thành công đáp ứng được sự mong đợi của học viên, của Lãnh đạo các nhà in thuộc ĐBSCL.

Hình 3 – Hình ảnh “CÙNG HỌC – CÙNG LÀM” của GV tại Học viện PrintMedia Việt Nam

Cụ thể một số kết quả phản hồi từ học viên được tóm tắt như sau:

Nhận thức chung của các học viên từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sau khi tham gia lớp học “khóa học đã cung cấp cho chúng tôi những kiến thức về quản lý và quản trị sản xuất tại phân xưởng sản xuất chế bản, in và thành phẩm. Bên cạnh đó cũng đã giúp chúng tôi cập nhật các kỹ năng và nghệ thuật quản lý trong sản xuất từ khâu nhận bài mẫu cho đến khâu ra sản phẩm cuối cùng”

Các học viên cũng nhận thức được mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu trong quá trình sản xuất, đặc điểm công nghệ của mỗi công đoạn. Từ việc điều hành quản lý quá trình sản xuất đến chế bản, in và sau in. Mỗi công đoạn cần có qui trình kiểm soát, tiêu chuẩn hóa cho từng công đoạn sản xuất. Giải thích được tầm quan trọng của việc Tiêu chuẩn hóa trong quá trình, đo kiểm và định lượng các thông số, cụ thể:

 • Hiểu được cách làm việc cụ thể về phương pháp quản lý và phân công công việc rõ ràng giữa các phân xưởng, tránh chồng chéo công việc mất thời gian.
 • Hiểu được cách kiểm tra chất lượng từ chế bản đến máy in, cách kiểm tra đo và công việc khi kiểm tra.
 • Hiểu rõ được phương pháp kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra theo tiêu chuẩn cụ thể và áp dụng tiêu chuẩn đó phù hợp với thực tế đơn vị, bên cạnh đó nâng cấp tiêu chuẩn nội bộ tối ưu mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Hiệu chỉnh máy in theo yêu cầu kỷ thuật của nhà cung cấp, bảo đảm chất lượng, thời gian chuẩn bị bài in được rút ngắn thời gian, nhanh và chính xác hơn.
 • Có thể hiệu chỉnh chất lượng của các máy cùng dòng máy đạt được chất lương tương quan.
 • Hiểu được tầm quan trọng của nguồn sáng chuẩn, trang bị lại đèn coi bài của các máy in đồng bộ
 • Thay đổi được một số vấn đề trong quy trình làm việc của máy in và bổ sung quy trình bảo dưỡng định kỳ thiết bị

Qua quá trình học, học viên đã bắt đầu làm quen với các thiết bị đo, kiểm, tiêu chí đánh giá các thông số cũng như “số hóa”việc kiểm soát quá trình sản suất.

Tiêu chí đặt ra đối với các học viên là “những công việc nào có thể thực hiện được, học viên phải thực hiện ngay”. Những công việc chưa thực hiện được, vì thiếu thiết bị, điều kiện hay có tính hệ thống, cần đưa ra kế hoạch và các đề xuất với Công ty chủ quản.

Với những kiến thức đã học được ở khoá học này, trong phạm vi cho phép của Công ty. Các học viên đã vận dụng vào thực tế ở Công ty họ làm việc như sau:

Công đoạn trước In

 • Thay đổi hệ thống máy vi tính đã cũ và đồng bộ phần mềm cho hệ thống chế bản.
 • Trang bị phần mềm mới nhất có thể để kiểm tra File PDF của khách hàng gởi đến.
 • Đồng bộ phần mềm cho các máy vi tính của bộ phận Thiết kế.
 • Đồng bộ profile quản lý màu giữa các phần mềm đang sử dụng.
 • Chuyển đổi không gian màu của file về hệ màu CMYK mà kết quả mang lại ít thay đổi nhất.
 • Vận dụng phần mềm mới nhất có thể tìm được để kiểm tra file PDF của khách hàng gởi đến, chuyển file về chuẩn PDF/X-1a để hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình Rip file tạo bảng kẽm.

Công đoạn In

 • Xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến tờ in: mật độ tông nguyên, gia tăng tầng thứ, cân bằng xám, sai lệch màu và chồng màu…
 • Điều chỉnh áp lực máy in đúng yêu cầu, hệ thống làm ẩm, cấp mực, cấp nước…
 • Canh chỉnh hệ thống lô mực, ẩm đúng thông số
 • Thay đổi quy trình vận hành phù hợp với nguyên lý in
 • Thay đổi được cách làm việc của bộ phân in và bổ sung sổ nhật ký, sữa chữa bảo trì máy in.

Thành phẩm sau in

 • Hiểu được cách quản lý và sử dụng nhân lực hiệu quả hơn.
 • Hiểu được tính năng của từng loại vật tư và áp dụng cho từng loại sản phẩm khác nhau.
 • Xử lý được một số lỗi trong quá trình làm sách

Với kết quả phản hồi tích cực và việc áp dụng kiến thức của khoá học để có những thay đổi ngay tại các Công ty, Học viện PrintMedia Việt Nam nhận thấy mô hình đào tạo tích hợp “CÙNG HỌC – CÙNG LÀM” này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

C. KẾT LUẬN

Qua hơn 2 tháng “CÙNG HỌC-CÙNG LÀM” theo theo mô hình đào tạo tích hợp với việc tổ chức bài giảng ngắn ngay tại khu vực sản xuất và thực tập là chủ yếu, khoá học đã hoàn thành và bế mạc vào ngày 11/06/2022 có sự tham dự của các Lãnh đạo nhà in ĐBSCL.

Hình 4 – Các lãnh đạo nhà in khu vực ĐBSCL tham dự buổi tổng kết

Sự lan toả nhanh chóng về hiệu quả của khoá học theo mô hình “CÙNG HỌC – CÙNG LÀM” cho thấy sự mô hình đào tạo này rất phù hợp với doanh nghiệp. Hiện tại Học viện PrintMedia Việt Nam đã nhận được lời mời đào tạo cho hơn 90 học viên của 3 đơn vị. Và để đảm bảo khoá học thành công và đảm bảo sản xuất, chúng tôi sẽ thực hiện xây dựng chương trình dựa theo 3 yếu tố: (1) khả năng hiểu biết chuyên môn ngành in của người học, (2) kỹ năng thực hành theo mức độ công nghệ-sản phẩm, (3) điều kiện của từng công ty.

Học viện PrintMedia Việt Nam – Thành viên của tổ chức Printing  United Alliance (www.printing.org)

Không có bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>