Prima.vn - Cổng thông tin điện tử ngành in và bao bì Việt Nam
Trang chủ » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG IN OFFSET

Chia sẻ

ĐÀO TẠO / ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG IN OFFSET

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG IN OFFSET

———————————————————————————————————–

HỌC VIỆN PRINTMEDIA VIETNAM 

PRINTMEDIA ACADEMY VIETNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG

            Tên chương trình: BỒI DƯỠNG QUẢN ĐỐC XƯỞNG IN OFFSET
            Trình độ đào tạo: QUẢN LÝ CẤP TRUNG
            Ngành đào tạo: IN OFFSET
            Mã ngành: PAV-012022
            Hình thức đào tạo: Giảng dạy Trực tiếp, thực tập tại máy và hướng dẫn Online
            Văn bằng tốt nghiệp: Chứng nhận hoàn thành
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ quản lý bộ phận sản xuất In có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao về ngành In, đặc biệt là In offset và in bao bì; có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất In; có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tổ chức. 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC:

    • Trang bị kiến thức nền tảng về Quản trị sản xuất in, quản lý nhà máy In.
    • Trang bị kiến thức mới, giúp người học tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực chuyên môn in và liên quan, phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo hướng tiếp cận hiện đại, có khả năng ứng dụng công nghệ mớivào hoạt động sản xuất, giải quyết vấn đề trong hoạt động sản xuất In.
    • Thông qua trao đổi học thuật và chuyên môn giúp học viên đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm, phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

2. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

A. KIẾN THỨC QUẢN LÝ CHUNG

2.1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT IN, QUẢN LÝ NHÀ MÁY IN.

     • Kỹ năng quản lý: quản lý nhân công (con người) – điều hành máy móc, thiết bị – quản lý vật tư, kho hàng – quản lý – môi trường – quản lý chất lượng sản phẩm…
     • Tận dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực
     • Giải quyết vấn đề linh hoạt
     • Quản trị sản xuất

2.2. KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP

     • Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất
     • Phân tích, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau để đề ra các giải pháp trong sản xuất.
     • Khả năng tư duy công nghệ và có hệ thống.
     • Phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện thể chất và thái độ làm việc chuyên nghiệp, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển năng lực hội nhập quốc tế, năng lực học tập suốt đời.
     • Hình thành ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

2.3. KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC

     • Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả.
     • Khả năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh dưới nhiều hình thức.
     • Khả năng giao tiếp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các nguồn lực.

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

2.4. CÔNG NGHỆ

     • Công nghệ in offset
     • Công nghệ flexo (tráng phủ)
     • Các yếu tố về vật liệu

2.5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

      • Các khái niệm về chất lượng in
      • Đo và kiểm soát chất lượng.
      • Kiểm soát các thuộc tính in.
      • Thang kiểm tra
      • Màu pha
      • Điều kiện tiêu chuẩn
      • Hệ thống các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật In.
      • Áp dụng các tiêu chuẩn thực tế

2.6. TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SAU IN

      • Vật liệu đầu vào (mực, giấy)
      • Dung dịch làm ẩm
      • Cao su
      • Hệ thống cấp mực
      • Áp lực
      • Kiểm tra bản in
      • Hiệu chỉnh máy in
      • Sử dụng các phần mềm hỗ trợ (KMS, Preesign, spectroDen…)
      • Quy trình vận hành hiệu quả

2.7. QUẢN LÝ THIẾT BỊ

     • Quy trình vệ sinh thiết bị định kỳ
     • Bảo dưỡng định kỳ
     • Bảo dưỡng phòng ngừa

C. TỔNG KẾT

     • Tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm sau in theo điều kiện cụ thể tại Công ty.
     • Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ.
     • Áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

90 tiết (kéo dài 4 tuần). Trong đó: học lý thuyết tại xưởng với GV 45 tiết, thực hành 30 tiết, làm đồ án với sự hỗ trợ của GV 15 tiết.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

    • Cán bộ quản lý bộ phận chế bản (quản đốc, phó quản đốc, Trưởng Phó Xưởng, trưởng phó Phòng, các cán bộ được quy hoạch vào vị trí quản lý cấp trung)
    • Các Kỹ thuật viên chủ chốt
    • Các cán bộ phòng kinh doanh, kế hoạch sản xuất, vật tư chưa được đào tạo chuyên môn

5. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN

    • GV. ThS. CHẾ QUỐC LONG 
    • Các chuyên gia của Học viện PrintMedia Việt Nam: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Thái Dũng, Trương Thế Trung, Nguyễn Mạnh Huy, Cao Xuân Vũ.
    • Các cán bộ kỹ thuật lành nghề tham gia hỗ trợ giảng dạy

Không có bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>